Strona główna
english
polski

ks. Józef Kurzeja

Ks. Józef Kurzeja (1937-1976) pochodził ze wsi Zasadne położonej w Gorcach (gmina Kamienica, powiat Limanowa). Twórca parafii w Mistrzejowicach w Nowej Hucie, charyzmatyczny duchowny, dzięki któremu wiele osób, które spotkały go na swojej drodze, umocniło wiarę lub zostało nawróconych. Budowniczy kościoła w Mistrzejowicach, którego budowę rozpoczął w 1970 r. od postawienia w nocy 29 sierpnia baraku pomalowanego na zielono, nazwanego Zieloną Budką. Za patrona przyszłej parafii wybrał św. Maksymiliana Marię Kolbe, wówczas jeszcze sługę bożego. Działalność ks. Józefa Kurzei od samego początku wspierał jego arcybiskup, ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież i święty Jan Paweł II, który również podziwiał ks. Kurzeję i stawiał go za wzór: Żebyśmy byli jak on. Liczne świadectwa osób duchownych i świeckich mówią o jego świętości, a krótkie, bardzo intensywne życie, zwłaszcza w latach 70., kiedy rozpoczął działalność duszpasterską w Mistrzejowicach, jest świadectwem heroizmu i męczeństwa. Był jednym z księży, którzy zostali poddani przez reżim komunistyczny systematycznym prześladowaniom. Doprowadziły one do śmierci ks. Kurzeji, w wieku 39 lat. Ale i po śmierci życie tego skromnego księdza miało wpływ na tysiące ludzi. W konsekracji kościoła w Mistrzejowicach wzięło udział około 400 tys. osób. W latach 80. w kościele w Mistrzejowicach znalazła podporę Solidarność. Tu działał ks. Kazimierz Jancarz i tu przyjeżdżał z posługą zaprzyjaźniony z nim bł. Jerzy Popiełuszko. W sierpniu 1988 r. w parafii św. Maksymiliana ks. Jancarz współorganizował razem ze Zbigniewem Romaszewskim Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka. W spotkaniu wzięło udział ponad 1000 osób, w tym 400 przedstawicieli z całego świata.Pliki do pobrania:
Aktualności
Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego ? parafialny kościół rzymskokatolicki wybudowany w latach 1976-1983 w Krakowie na osiedlu Tysiąclecia 86 według projektu architekta Józefa Dutkiewicza. Budowla składa się z dwóch poziomów oraz połączonej z kościołem plebanii i 10 sal katechetycznych.


Wilamowice zostały założone około 1250 r. przez osadników z Fryzji i Flandrii, którzy przez wieki stworzyli wyizolowaną kulturowo społeczność, odrębną również językowo. Do 1945 r. w powszechnym użyciu był język wilamowski (wymysiöeryś) ? archaiczny język, którym dziś mówi około 70 osób


19 października 2014 roku w Zasadnem odbyła się uroczystość poświęcona ks. Józefowi Kurzei. Rodzina Kurzejów należy do najstarszych w Zasadnem. We wsi znajduje się przysiółek Kurzejówka. Duchowość księdza Kurzei wyrażająca się w jego niezwykłej osobowości, o tak wielkiej mocy oddziaływania na ludzi (już za życia mówiono o jego świętości), z pewnością miała swoje źródło w rodzinie księdza, ale również w pięknie samego Zasadnego.

Zdjęcia: Eugenia Krasińska-Kencka i Krzysztof Grzywaczewski


Ks. Józef Kurzeja pochodził ze wsi Zasadne położonej w Gorcach (gmina Kamienica, powiat Limanowa). Twórca parafii w Mistrzejowicach w Nowej Hucie, charyzmatyczny duchowny, dzięki któremu wiele osób, które spotkały go na swojej drodze, umocniło wiarę lub zostało nawróconych.


1 | 2 |