Strona główna
english
polski

Wystawy

Na tle księgozbiorów ziemiańskich, zbiór Maksymiliana Marszałkowicza prezentuje się jako okazały i wartościowy. Jak podają źródła liczył 10 tysięcy tomów, zawierał: rękopisy, stare druki (w tym inkunabuły), oraz czasopisma polskie. Po śmierci Maksymiliana Marszałkowicza, zgodnie z jego wolą, wdowa po nim Kornelia, przekazała zbiory Akademii Umiejętności w Krakowie. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami miały one stanowić osobną kolekcję imienia ofiarodawcy, co nie zostało dotrzymane. Obecnie zbiory Maksymiliana Marszałkowicza znajdują się w Bibliotece PAN w Krakowie. Wielkość księgozbioru uległa zmianie, bowiem do lat 80 ubiegłego wieku dokonywano wymiany dubletów z innymi bibliotekami.


Ks. Eugeniusz Kubowicz, ur. 23 listopada 1924 roku w Starym Sączu. Ojciec Władysław Kubowicz, matka Petronela z domu Królikowska. Ukończył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Jana Stepy 14 czerwca 1948 roku. 20 czerwca 1948 roku zostaje skierowany jako ksiądz wikariusz do Lisiej Góry, powiat Tarnów. W parafii Lisia Góra pracuje do listopada 1950 roku, po czym zostaje przeniesiony do parafii Kamienica, powiat Limanowa. Jest tu wikariuszem od 1 grudnia 1950 roku do aresztowania 30 kwietnia 1952 roku przez władze komunistyczne za udział w Odwecie Górskim. Skazany na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na 4 lata, przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Przebywa w więzieniu łącznie 41 miesięcy i 6 dni. Na początku 1957 roku jest skierowany jako ks. wikary do parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, następnie do parafii w Sędziszowie Małopolskim, a później do Łęgu Tarnowskiego. W 1965 roku jest przydzielony do parafii w Słopnicach i służy tam aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku. Od 1994 roku pełni posługę duszpasterską na parafii Olkowice na Białorusi. Ks. Eugeniusz Kubowicz, zm. 20 sierpnia 2000 roku i jest pochowany w Starym Sączu


Ks. Jan Lech, syn Wojciecha i Katarzyny Gierczyńskiej, ur. 8 stycznia 1904 roku w Brzezówce, gm. Szczucin, pow. Dąbrowa Tarnowska, w rodzinie chłopskiej. Szkołę powszechną kończy w 1917 roku, następnie uczy się w Gimnazjum nr 2 w Tarnowie. Klasę VII i VIII kończy w Gimnazjum nr 1 w Tarnowie, gdzie w 1925 roku zdaje maturę (z odznaczeniem). Wstępuje do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymuje z rąk biskupa Leona Wałęgi 29 czerwca 1929 roku. Po wyświęceniu przez trzy lata pełni posługę duszpasterską w Wierzchosławicach, pow. tarnowski (do 5 marca 1932), następnie zostaje przeniesiony na cztery miesiące (do 1 sierpnia 1932) na stanowisko administratora parafii Dębno, pow. Brzesko; potem jako wikariusz pełni posługę w kościele w Bochni (1 lipca 1932 - 24 listopada 1933). W wieku 29 lat zostaje mianowany proboszczem w Krasnem-Lasocicach, pow. limanowski, gdzie przebywa przez 15 lat (24 listopada 1933 - 7 listopada 1949). Buduje kościół, plebanię i budynki gospodarcze, zakłada spółdzielnię rolniczą. 7 listopada 1948 roku biskup Jan Stepa powołuje ks. Jana Lecha na proboszcza parafii w Kamienicy, pow. limanowski. Funkcję tą sprawuje do momentu aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa 30 kwietnia 1952 roku. W tym czasie zostają również aresztowani pozostali księża z parafii Kamienica: ks. wikary Eugeniusz Kubowicz oraz ks. wikary Julian Wójtowicz.


Prace Piotra Szymona na wystawie Rozmodleni (1992–2005) są prezentowane w dwóch formułach: w sali wystawowej fabs w Zbludzy, gdzie pokazane są fotografie z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Pacławskiej, z prawosławnej Grabarki, a także po raz pierwszy prezentowane publicznie fotografie z uroczystości kanonizacyjnych św. Kingi, z udziałem Papieża św. Jana Pawła II, 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu. Druga część wystawy dostępna jest na stronach internetowych www.fabs.org.pl. Składają się na nią zdjęcia z podróży apostolskich Jana Pawła II do Polski w latach 1997 i 1999, między innymi z Jasnej Góry i Częstochowy, a także z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z uroczystości Niedzieli Palmowej w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni oraz z pogrzebu Papieża św. Jana Pawła II w Rzymie w 2005 roku. Te prace prezentowane są również po raz pierwszy.


Piotr Szymon urodził się w 1957 r. w Zabrzu zmarł tragicznie w 2005 na Krymie - artysta fotograf, instruktor i nauczyciel fotografii . W młodości należał do Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON. Studia w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Czechy. Członk ZPAF Okręgu Śląskiego. Laureat licznych nagród fotograficznych. Do osiągnięć w polskiej fotografii z przełomu XX i XXI wieku zalicza się cykle: U słowackich Romów, Ex Oriente Lux, Kalwaria Zebrzydowska, Grabarka. Wykształcił liczne grono fotografów w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, w Prywatnej Szkole Policealnej w Bielsku-Białej. Przygotował wielu do studiów w Instytucie Fotografii Twórczej w Opawie, stając się symbolicznym „ojcem” śląskich fotografów.


Stowarzyszenie Artystów fabs zaprasza na spotkanie i dyskusję „Naród, który się własnymi siłami postawić nie potrafi, prawa do istnienia nie ma”. 19 października 2019 r. godz.14 Maksymilian Marszałkowicz – twórca potęgi intelektualnej i przemysłowej XIX-wiecznego „państwa kamienickiego” w godz 14-17 w spotkaniu i dyskusji weźmie udział Robert Bąkiewicz, twórca Rot Niepodległości oraz Prezes Marszu Niepodległości Sala wystawowa fabs, Zbludza 73, 34-608 Kamienica


15 sierpnia 2019 godz. 15 – sala wystawowa fabs, Zbludza 73 Piotr Turek (ur. 1994 r. w Zagorzynie) – ksiądz katolicki, święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 2019 r. Wikary w parafii Świętego Krzyża i Matki Boskiej Bolesnej w Dębicy. Ks. Piotr Turek ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, obronił pracę magisterską w dziedzinach filozofii Boga i filozofii nauki. Od lat zajmuje się wyjaśnianiem postawy Józefa Kurasia „Ognia”, która w świadomości społecznej została zmanipulowana. W 2018 r. wziął udział w seminarium naukowym „Partyzantka na południu Polski a sprawa Józefa Kurasia »Ognia«”. W spotkaniu weźmie udział Władysław Pierzga, autor książki „Odwet Górski i Polska Armia Odwet”. Zdjęcia Katarzyna Rainka


Articulate project space Fakt Abstrakcja by Małgorzata Sidor and Wienczyslaw Sporecki
Open Hours: 11am-5pm, Friday to Sunday, 17 November to 2 December 2018
Opening Reception: Friday 16 November, 6-8pm
Artist’s Talk: Małgorzata Sidor & presentation on the Artists Association fabs by Piotr Szymor - Saturday 17 November, 1-3pm
Curated by Dr. William Seeto


1 | 2 | 3