Strona główna
english
polski

Wystawy

Stowarzyszenie Artystów fabs zaprasza

Piotr Kwit – obrazy i rzeźby odnalezione. Pierwsza publiczna prezentacja.
14 sierpnia 2022 godz. 15
Sala wystawowa Stowarzyszenia Artystów fabs, Zbludza 73
Wystawa czynna do 20 września 2022.
tel. 505 121 417


Na tle księgozbiorów ziemiańskich, zbiór Maksymiliana Marszałkowicza prezentuje się jako okazały i wartościowy. Jak podają źródła liczył 10 tysięcy tomów, zawierał: rękopisy, stare druki (w tym inkunabuły), oraz czasopisma polskie. Po śmierci Maksymiliana Marszałkowicza, zgodnie z jego wolą, wdowa po nim Kornelia, przekazała zbiory Akademii Umiejętności w Krakowie. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami miały one stanowić osobną kolekcję imienia ofiarodawcy, co nie zostało dotrzymane. Obecnie zbiory Maksymiliana Marszałkowicza znajdują się w Bibliotece PAN w Krakowie. Wielkość księgozbioru uległa zmianie, bowiem do lat 80 ubiegłego wieku dokonywano wymiany dubletów z innymi bibliotekami.


Ks. Eugeniusz Kubowicz, ur. 23 listopada 1924 roku w Starym Sączu. Ojciec Władysław Kubowicz, matka Petronela z domu Królikowska. Ukończył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Jana Stepy 14 czerwca 1948 roku. 20 czerwca 1948 roku zostaje skierowany jako ksiądz wikariusz do Lisiej Góry, powiat Tarnów. W parafii Lisia Góra pracuje do listopada 1950 roku, po czym zostaje przeniesiony do parafii Kamienica, powiat Limanowa. Jest tu wikariuszem od 1 grudnia 1950 roku do aresztowania 30 kwietnia 1952 roku przez władze komunistyczne za udział w Odwecie Górskim. Skazany na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na 4 lata, przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Przebywa w więzieniu łącznie 41 miesięcy i 6 dni. Na początku 1957 roku jest skierowany jako ks. wikary do parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, następnie do parafii w Sędziszowie Małopolskim, a później do Łęgu Tarnowskiego. W 1965 roku jest przydzielony do parafii w Słopnicach i służy tam aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku. Od 1994 roku pełni posługę duszpasterską na parafii Olkowice na Białorusi. Ks. Eugeniusz Kubowicz, zm. 20 sierpnia 2000 roku i jest pochowany w Starym Sączu


Ks. Jan Lech, syn Wojciecha i Katarzyny Gierczyńskiej, ur. 8 stycznia 1904 roku w Brzezówce, gm. Szczucin, pow. Dąbrowa Tarnowska, w rodzinie chłopskiej. Szkołę powszechną kończy w 1917 roku, następnie uczy się w Gimnazjum nr 2 w Tarnowie. Klasę VII i VIII kończy w Gimnazjum nr 1 w Tarnowie, gdzie w 1925 roku zdaje maturę (z odznaczeniem). Wstępuje do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymuje z rąk biskupa Leona Wałęgi 29 czerwca 1929 roku. Po wyświęceniu przez trzy lata pełni posługę duszpasterską w Wierzchosławicach, pow. tarnowski (do 5 marca 1932), następnie zostaje przeniesiony na cztery miesiące (do 1 sierpnia 1932) na stanowisko administratora parafii Dębno, pow. Brzesko; potem jako wikariusz pełni posługę w kościele w Bochni (1 lipca 1932 - 24 listopada 1933). W wieku 29 lat zostaje mianowany proboszczem w Krasnem-Lasocicach, pow. limanowski, gdzie przebywa przez 15 lat (24 listopada 1933 - 7 listopada 1949). Buduje kościół, plebanię i budynki gospodarcze, zakłada spółdzielnię rolniczą. 7 listopada 1948 roku biskup Jan Stepa powołuje ks. Jana Lecha na proboszcza parafii w Kamienicy, pow. limanowski. Funkcję tą sprawuje do momentu aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa 30 kwietnia 1952 roku. W tym czasie zostają również aresztowani pozostali księża z parafii Kamienica: ks. wikary Eugeniusz Kubowicz oraz ks. wikary Julian Wójtowicz.


Prace Piotra Szymona na wystawie Rozmodleni (1992–2005) są prezentowane w dwóch formułach: w sali wystawowej fabs w Zbludzy, gdzie pokazane są fotografie z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Pacławskiej, z prawosławnej Grabarki, a także po raz pierwszy prezentowane publicznie fotografie z uroczystości kanonizacyjnych św. Kingi, z udziałem Papieża św. Jana Pawła II, 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu. Druga część wystawy dostępna jest na stronach internetowych www.fabs.org.pl. Składają się na nią zdjęcia z podróży apostolskich Jana Pawła II do Polski w latach 1997 i 1999, między innymi z Jasnej Góry i Częstochowy, a także z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z uroczystości Niedzieli Palmowej w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni oraz z pogrzebu Papieża św. Jana Pawła II w Rzymie w 2005 roku. Te prace prezentowane są również po raz pierwszy.


Piotr Szymon urodził się w 1957 r. w Zabrzu zmarł tragicznie w 2005 na Krymie - artysta fotograf, instruktor i nauczyciel fotografii . W młodości należał do Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON. Studia w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Czechy. Członk ZPAF Okręgu Śląskiego. Laureat licznych nagród fotograficznych. Do osiągnięć w polskiej fotografii z przełomu XX i XXI wieku zalicza się cykle: U słowackich Romów, Ex Oriente Lux, Kalwaria Zebrzydowska, Grabarka. Wykształcił liczne grono fotografów w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, w Prywatnej Szkole Policealnej w Bielsku-Białej. Przygotował wielu do studiów w Instytucie Fotografii Twórczej w Opawie, stając się symbolicznym „ojcem” śląskich fotografów.


Stowarzyszenie Artystów fabs zaprasza na spotkanie i dyskusję „Naród, który się własnymi siłami postawić nie potrafi, prawa do istnienia nie ma”. 19 października 2019 r. godz.14 Maksymilian Marszałkowicz – twórca potęgi intelektualnej i przemysłowej XIX-wiecznego „państwa kamienickiego” w godz 14-17 w spotkaniu i dyskusji weźmie udział Robert Bąkiewicz, twórca Rot Niepodległości oraz Prezes Marszu Niepodległości Sala wystawowa fabs, Zbludza 73, 34-608 Kamienica


15 sierpnia 2019 godz. 15 – sala wystawowa fabs, Zbludza 73 Piotr Turek (ur. 1994 r. w Zagorzynie) – ksiądz katolicki, święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 2019 r. Wikary w parafii Świętego Krzyża i Matki Boskiej Bolesnej w Dębicy. Ks. Piotr Turek ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, obronił pracę magisterską w dziedzinach filozofii Boga i filozofii nauki. Od lat zajmuje się wyjaśnianiem postawy Józefa Kurasia „Ognia”, która w świadomości społecznej została zmanipulowana. W 2018 r. wziął udział w seminarium naukowym „Partyzantka na południu Polski a sprawa Józefa Kurasia »Ognia«”. W spotkaniu weźmie udział Władysław Pierzga, autor książki „Odwet Górski i Polska Armia Odwet”. Zdjęcia Katarzyna Rainka


1 | 2 | 3 | 4