Strona główna
english
polski

Muzeum

Interaktywna sala projekcyjna 3D przeznaczona do prowadzenia zajęć edukacyjnych Interaktywna sala projekcyjna posiada olbrzymią ilość możliwych zastosowań. Jest zintegrowanym centrum wyposażonym w sprzęt i oprogramowanie pozwalające na realizację zadań z dziedziny zaawansowanej edukacji.
Pełni również rolę centrum edukacyjno- rozrywkowo-konferencyjnego dla lokalnych społeczności. Sala projekcyjno-wykładowa posiada powierzchnię około 120 metrów kwadratowych i około 60 miejsc siedzących. Jest wyposażona w specjalny system projekcji 3D skonstruowany przez firmę CorreStudio oraz wielkogabarytowy ekran o powierzchni 18 metrów kwadratowych (2 x 9 m). System umożliwia wyświetlanie wszelkich treści 3D oraz jest interaktywny ? smart touchboard. W ramach interaktywności system obsługuje sieć tabletów wykorzystywanych przez uczniów w czasie nauki oraz testów. System audio zapewnia udźwiękowienie wszystkich pokazów oraz umożliwia prowadzenie spotkań. Trójwymiarowe interaktywne projekcje w zaproponowanej skali dają unnikatową możliwość zobrazowania procesów, modeli, zjawisk w sposób niemożliwy do osiągnięcia jakimikolwiek innymi metodami. Szybkość rozumienia, percepcji, skupienia jest w tym wypadku znacząco wyższy niż przy wykorzystaniu klasycznych metod nauczania. Można łatwo wyobrazić sobie wycieczki po wirtualych muzeach, gdzie w zasadzie odnosimy wrażenie obecności w danym miejscu. Wiele muzeów na świecie udostępnia w ten sposób swoje zbiory. Można pokazywać na przykład materiały 3D z misji marsjańskich, udostępniane przez NASA.

Sala posiada wszystkie parametry zaawansowanego kina 3D lub 2D. Techologicznie rozwiązanie nie ustępuje stosowanym w popularnych w miastach kinach IMAX. Sala umożliwi organizację szkoleń, prelekcji, spotkań w komfortowych warunkach.

Audiowizualny system informacyjno-edukacyjny zintegrowany ze stałą ekspozycją twórczości Piotr Kwita
System dotykowych paneli znajdujący się przy pracach Piotra Kwita ma na celu dostarczenie nie tylko wiedzy dotyczącej danej pracy, ale również wielu informacji kontekstowych, np. na temat przyrody, historii, religii.
Instalacja audio zakłada użycie bardzo nowoczesnych paneli generujących stojącą falę akustyczną. Panele montowane są na suficie. Ich najistotniejszą cechą jest tworzenie dokładnie określonej przestrzeni, na której dźwięk jest słyszany. W zastosowanym rozwiązaniu, stojąc przed obrazem i systemem informacyjnym, zwiedzający będzie słyszał ?dźwięki obrazu?, np. szum wiatru, śpiew określonych ptaków czy muzykę Chopina. Taki system dźwięku pozwala na stworzenie niewielkich przestrzeni bardzo określonych dźwięków, niezakłócających się wzajemnie.
?Ożywiona scenografia? to instalacja składająca się z rzeźb artysty oraz systemu projektorów wyświetlających otoczenie lub dodatkowy kontekst. Rzeźby stają się rzeczywistymi elementami projekcji video.

System interaktywnej informacji turystycznej
System ma zapewnić pełną informację turystyczną z regionu. Interfejs musi być przejrzysty i wielojęzyczny (polski, słowacki, czeski, angielski). Umożliwia lokalizację tras turystycznych, wyznaczanie ich na zdjęciach satelitarnych, wydrukowanie mapek lub wysłanie na urządzenia mobilne. Informacje na temat pogody, regionalnych atrakcji turystycznych, przyrody, miejsc noclegowych itd. System informacji będzie powiązany z serwisem internetowym.
Firma CorreStudio przygotuje również autorskie oprogramowania edukacyjne.

. Paweł Tryzno
Correstudio