Strona główna
english
polski

Józef Kuraś, Ogień


W lipcu 1943 r. na polanie Stawieniec doszło do połączenia grupy Józefa Kurasia z oddziałem por. Władysława Szczypki ?Lecha".
W lipcu 1943 r., na polanie Stawieniec doszło do połączenia grupy Józefa Kurasia z oddziałem por. Władysława Szczypki ?Lecha". Po tragicznej śmierci ?Lecha? oddział, któremu jesienią nadano kryptonim ?Wilk? założył zimową bazę w rejonie Czerwonego Gronia pod Turbaczem.
Stawieniec ? polana w Gorcach na południowym stoku Kudłonia (1276 m n.p.m.) w dolinie Kamienickiego Potoku. Dawniej była koszona i wypasana. Przed II wojną światową istniało tutaj wzorcowe gospodarstwo halne, w którym prowadzono doświadczalną hodowlę bydła. Jego zabudowania zostały zniszczone podczas wojennych działań w październiku 1944. Obecnie polana znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego i stanowi obszar ochrony ścisłej. Pasterstwo zostało na niej zlikwidowane. Aby jednak nie dopuścić do jej zarośnięcia lasem (ze szkodą dla różnorodności biologicznej) jest ona przez park koszona.