Strona główna
english
polski

Piotr Kwit

Piotr Kwit urodził się 18 marca 1929 roku w Zalesiu jako najmłodsze dziecko Rozalii z Gancarczyków i Józefa Kwita. Kwitowie zajmują się rolnictwem i pasterstwem, są ludźmi uzdolnionymi, grają na instrumentach, śpiewają, również dziadkowie, ojciec Józef Kwit rzeźbi w drewnie, również brat Franciszek jest uzdolnionym rzeźbiarzem. Dzieci Kwitów wychowywane są bardzo religijnie i patriotycznie. Józef Kwit działa w ruchu ludowym, popiera partię Wincentego Witosa.

Piotr Kwit przed wojną uczęszcza do szkoły podstawowej, gdzie również uczy się podstaw rysunku. Od piątego roku życia pomaga w prostych pracach gospodarczych, przy wypasie bydła i owiec. Zaczyna rzeźbić sam dla siebie: zwierzęta ptaki, zające, jeże. W trudnych latach okupacji, ukrywając się przed potencjalnym wywiezieniem na roboty do Niemiec, jak i chroniąc zwierzęta przed konfiskatą, gdyż na rolników nakładane są kontyngenty ? doświadcza zimna i głodu, często nocując poza domem, również zimą, aż osłabienie organizmu i choroba uniemożliwiają mu pracę. W czasie okupacji bracia Jan, Józef i Franciszek współpracują z partyzantką AK i BCH, Jan i Józef składają przysięgę żołnierską. W 1944 roku za przechowywanie broni Niemcy rozstrzeliwują w Męcinie pod Limanową najstarszego brata Jana Kwita.

Po wojnie Piotr kontynuuje naukę w szkole wielozadaniowej u o.o. Michalitów w Miejscu Piastowskim koło Krosna. Pomaga mu w tym siostra Katarzyna, która jest siostrą Służebniczką w Tarnowie. Uczy się on tam stolarstwa, kołodziejstwa, ślusarstwa i stolarki. Nawrót choroby uniemożliwia mu naukę, wraca więc do Zalesia. Bliskie relacje wiążą go z siostrami Maryną i Eleonorą. Maryna Kwit pracuje jako sanitariuszka w Ośrodku Zdrowia w Kamienicy, pomaga młodej lekarce Marii Nowak- Gołąbowej; odtąd bliskie relacje będą wiązać te rodziny do końca życia. Córka jej, Marta Gołąb, i Henryk Halkowski tworzą prywatną kolekcję prac artysty.

W roku 1950 zaczyna malować i rzeźbić zarobkowo. Początkowo odtwarza wizerunki świętych oraz wykonuje makatki, często powielając te same motywy. Wykonuje pierwsze rzeźby, nie dłutem, lecz bezpośrednio nożem, jeszcze ich nie maluje. Dla parafii w Kamienicy wykonuje około sześćdziesięciu projektów, na których podstawie zostają wyhaftowane ornaty. W latach 1964-1968 gra na organach w kościele w Kamienicy, a po wybudowaniu kościoła w Zalesiu, w niedziele i dni świąteczne, aż do śmierci, jest tam organistą. Interesuje się muzyka klasyczną ? do ulubionych kompozytorów należą Vivaldi, Bach, Händel, Mozart i Beethoven, a z polskich, Chopin, Moniuszko; gra również ich utwory. Posiada bogatą płytotekę, sam komponuje, ale swoich utworów nie zapisuje. Od roku 1970 należy do Związku Twórców Ludowych, a od 1988 pobiera stałą emeryturę. Za pierwszą emeryturę i wyrównanie kupuje elektryczne organy Yamaha. Przez całe życie większość posiadanych pieniędzy przeznacza na dokarmianie ptaków, których jest i znawcą, i przyjacielem.

W roku 1970 Michał Olchawa organizuje Kwitowi pierwszą wystawę w Klubie Rolnika w Kamienicy ? zostają pokazane jego rzeźby. Począwszy od lat 70. bierze udział w licznych wystawach i konkursach. Są to między innymi: konkurs z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika Mikołaj Kopernik w rzeźbie ludowej (1973 ? wyróżnienie), konkurs Wielcy Polacy w rzeźbie ludowej (Toruń 1975), konkurs Dziecko w sztuce Ludowej (Toruń 1976), Konkurs Plastyków Amatorów i Twórców Ludowych w Nowym Sączu (1978 ? I nagroda), konkurs Rolnik i jego praca (Muzeum Etnograficzne w Krakowie 1978 ? wyróżnienie), I i III Biennale Współczesnej Twórczości Ludowej Województwa Nowosądeckiego (1981 i 1985 ? I Nagroda), IV Konkurs Współczesnej Rzeźby Ludowej Karpat Polskich (Nowy Sącz 1984 ? II Nagroda). Wystawę indywidualną, pod tytułem Piotr Kwit z Zalesia ? Malarstwo i rzeźba, organizuje Galeria Biblioteki Publicznej w Limanowej (1995/1996), a w 1996 jego prace wystawia Muzeum Nikifora w Krynicy: Ptaki przylatują do mnie jak do Świętego Franciszka. Artysta bierze udział w wystawie z okazji 700-lecia Kamienicy (1997), a w 1999 uczestniczy w wystawie podczas XX Dni Gorczańskich. W 2009 roku Stowarzyszenie Artystów fabs i Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy organizują retrospektywną wystawę Piotr Kwit. Ptasznik z Zalesia.

Około roku 1975 twórczością Piotra Kwita zainteresował się krakowski kolekcjoner Leszek Macak, z którym artysta się zaprzyjaźnia. Zaczyna sprzedawać swoje prace, choć czyni to z reguły niechętnie. W latach 70. i 80. prace Kwita trafiają również do innych prywatnych kolekcji.

Piotr Kwit umiera 28 maja 2002 roku i zostaje pochowany w Zalesiu.

Prace Piotra Kwita znajdują się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Orkana w Rabce, Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej, Bibliotece Publicznej w Limanowej oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Pliki do pobrania: