Strona główna
english
polski

Wystawy


Stowarzyszenie Artystów fabs zaprasza na spotkanie i dyskusję „Naród, który się własnymi siłami postawić nie potrafi, prawa do istnienia nie ma”. 19 października 2019 r. godz.14 Maksymilian Marszałkowicz – twórca potęgi intelektualnej i przemysłowej XIX-wiecznego „państwa kamienickiego” w godz 14-17 w spotkaniu i dyskusji weźmie udział Robert Bąkiewicz, twórca Rot Niepodległości oraz Prezes Marszu Niepodległości Sala wystawowa fabs, Zbludza 73, 34-608 Kamienica
Maksymilian Marszałkowicz (1806–1878) – właściciel ziemski, przemysłowiec, działacz polityczny i społeczny, literat i bibliofil. Na zarządzanych przez niego terenach powstały między innymi: liczne tartaki, nowoczesna papiernia, dwie huty żelaza, huta szkła, potażownia, gorzelnia. Wybudował wiele dróg lokalnych. Z jego inicjatywy powstały bite drogi z Kamienicy do Szczawy i do Słopnic. Ufundował szkołę i założył kasę zapomogowo-pożyczkową. W latach 1830–1840 zbudował w Kamienicy zespół pałacowy w stylu empire oraz założył park w stylu angielskim. W pałacu zgromadził okazałą bibliotekę i doprowadził do tego, że Kamienica stała się znanym w całej Galicji ośrodkiem kultury i azylem dla prześladowanych patriotów. Sam podczas powstania w 1846 r. został aresztowany i był więziony w Nowym Sączu. Od 1848 r. był działaczem sądeckiej Rady Narodowej, a potem przewodniczącym Rady. W 1850 r. został powołany na wiceprezesa Izby Handlowej w Krakowie. W 1861 r. zasiadał w sejmie galicyjskim jako poseł z okręgu Nowy Targ–Krościenko. Od 1867 r. do śmierci (1878) pracował na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatowej w Limanowej. „Naród, który się własnymi siłami postawić nie potrafi, prawa do istnienia nie ma” – Ludwik Kubala (ur. 1938 r. w Kamienicy), polski historyk, autor szkiców historycznych, pod których wpływem Henryk Sienkiewicz stworzył Trylogię.