Strona główna
english
polski

Józef Kuraś, Ogień


Kościół św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu został wybudowany w okresie międzywojennym. Według niektórych źródeł fundacja kościoła była związana z obchodami 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej i zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad armią Kara Mustafy.

Prace budowlane rozpoczęto w 1930 roku. Poprzedziły je prace melioracyjne związane z osuszaniem terenu, gdyż kościół stanął w pobliżu dawnego koryta strugi Pólkówka. Projektantem świątyni był architekt Łukasz Wolski. W czasie powstania warszawskiego w podziemiach nieukończonego kościoła znajdował się szpital powstańczy. W czasie walk o Żoliborz kościół został częściowo zniszczony. Po II wojnie światowej wznowiono prace budowlane. Opracowano nowy projekt, którego autorem był Edgar Aleksander Norwerth. 7 września 1963 roku kościół został konsekrowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.W latach 1974-1987 proboszczem parafii św. Stanisław Kostki był zaangażowany w działalność opozycyjną ksiądz Teofil Bogucki. W latach 1980-1984 rezydentem w parafii był ksiądz Jerzy Popiełuszko, który od października 1980 roku raz w miesiącu wraz z innymi duchownymi z inicjatywy proboszcza parafii odprawiał w kościele św. Stanisława Kostki Msze za Ojczyznę. W latach 1982-1984 liturgie te stały się manifestacjami patriotycznymi i ściągały tłumy ludzi nie tylko z Warszawy, ale i z całej Polski. Po męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki 3 listopada 1984 roku w kościele św. Stanisława Kostki odbył się jego uroczysty pogrzeb, który podobnie jak Msze za Ojczyznę ściągnął tysiące wiernych.
W latach 1999-2001 w związku z ustanowionym przez papieża Jana Pawła II Rokiem Jubileuszowym kościół parafialny św. Stanisława Kostki pełnił funkcję świątyni jubileuszowej. 17 maja 2000 roku odbyła się tutaj uroczysta msza z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. 19 października 2010 świątynia została podniesiona do rangi Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Na dni z możliwością uzyskania odpustu zupełnego arcybiskup wyznaczył:
Dzień imienin Jerzego ? 23 kwietnia;
Rocznice uroczystości beatyfikacyjnej ? 6 czerwca;
Liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Jerzego Popiełuszki ? 19 października